Politiattester

Politiattester


Krav om politiattest


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.


Slik håndterer vi politiattester


Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.


Dette gjøres i samråd med:Cecilie B. Kjerland
E-post:styreleder@kongsvingerkunstlop.no
Telefon:456 72 751


Hun har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Innhenting på en-to-tre


  1. Søknaden fylles ut og sendes inn av den enkelte, men med en bekreftelse fra klubben.

  2. Attesten sendes på Digipost til den som søker. Den sendes ikke til idrettslaget.

  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Cecilie B. Kjerland. Kongsvinger Kunstløp skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.


Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Med vennlig hilsen

Kongsvinger Kunstløp