Krav Kunstløpstester

Krav kunstløptester

 

Test 1


 1. Utfall begge veier forover på buer
 2. Ponny-hopp ; på sirkel (forøvelse til skredderhopp/axel )
 3. Vending begge veier - på ett eller to ben
 4. Buer forover utover;    løperen skal kunne gli litt på hvert ben før man bytter ben
 5. Chassè på sirkel forover og bakover- løperen skal stå på en skøyte og skyve fra med andre foten. 


Test 2 – når bestått kan hjelmen tas av under trening


 1. Legge over forover - begge veier; uten pigger og med rett rygg
 2. Legge over bakover - begge veier; uten pigger og med rett rygg
 3. Tretallsvals utover - begge veier; rytme og vise kontroll, spesielt før 3-tallet og etter byttet av ben
 4. Skredderhopp
 5. Utfall bakover med en legg over i mellom. Vekten må være på det bøyde beinet i utfallet.
 6. Piruett på ett eller to ben; minst 4 omdreininger
 7. Flyver’n forover på bue - begge ben. Frifot i hoftehøyde i min. 2 sek.

 

Test 3 – når bestått kan man begynne å delta i konkurranser


 1. Piruett på ett ben; minst 4 omdreininger og korrekt utgang
 2. Tretallsvals innover - begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet
 3. Mohawk-trinn på sirkel - begge veier; rett rygg og vise forståelse for kroppens plassering i forhold til sirkelen (tyngdeoverføring) (innover - innover - utover - utover).
 4. Salchow
 5. Toe loop
 6. Trinn / trinnsekvens; følgende trinn skal vises begge veier/ben og med kontroll:
  a) Tretall forover utover
  b) Dobbelt tretall forover utover
  c) Dobbelt tretall forover innover
 7. Slyngetrinn på sirkel - begge veier; rytme og gli før og etter 3-tallet


NSF anbefaler at løpere som skal stille i konkurranse utenfor egen klubb:

 • Har bestått test 3 og i i tillegg:
 • Behersker 4 ulike enkle hopp
 • Behersker kork og/eller parallell (4 omdr .)