Fotosamtykke

Fotosamtykke


Vi ønsker å ta bilder på treninger, arrangementer og stevner slik at vi kan vise frem klubbens aktiviteter, dele idrettsglede og markedsføre idrettslaget. Bildene vil hovedsakelig bli brukt på nettsiden og sosiale medier (SoMe) som for eksempel Facebook og Instagram, men kan også være fin å ha i presentasjoner av Kongsvinger Kunstløp både i trykt materiell og på digitale flater i forbindelse med idrettslagets informasjonsvirksomhet.


Det er frivillig å samtykke og samtykket kan trekkes tilbake når som helst.


Tilbaketrekking av samtykke må skje skriftlig til styreleder@kongsvingerkunstlop.no