INFO

Kongsvinger

Kunstløp

Stiftet 13.02.2014
MESTRINGSGLEDE PÅ ISEN

STYRET


 Styreleder            Cecilie Brandsegg Kjerland        Nestleder             Rune Thoresen 

  Økonomi              Tom Brandsegg

                       

  Styremedlemmer Heidi Østmoen

                              


  Varamedlemmer  Jeanette Haaven

                               Maiken Duelien

                               Hilde Vrangsagen


  Revisor                Britt Vestli


  Valgkomite           

                               Rune Thoresen


 

  Hovedtrener         Aleksandr Smokvin       

                                       

 

  Webmaster           Rune Thoresen
  Medlemskontingent er kr 120 pr år


  Priser for skøyteskolens oppstartkurs 2019


  Gr 1-2 en dag i uken,  500,-

  pluss 120,- kr i medlemsavgift pr år

  Gr 1-2 to ganger i uken, 700,-

  pluss 120,- kr i medlemsavgift pr år

  Gr 3 tre ganger og mer i uken,1000,-

  pluss 120,-  i medlemsavgift pr år

  Gr 4-5 tre ganger og mer 1100,-

  pluss 120,-  i medlemsavgift pr år


  Dropin kr 120,- pr time


  Søskenmoderasjon på kr 100,-


 Gratis prøvetime for nye løpere

 

Historikk

Kunstløpklubben startet i forbindelse med nyåpning av ishallen rett før jul. Eva Snare og Dag Arnesen var gode støttespillere i oppstartsprosessen. Stiftelsesmøte ble avholdt i Lia barnehage 06.01.2014.

Den 13.02.2014 ble Kongsvinger kunstløpklubb opptatt i Norges idrettsforbund, Hedmark skøytekrets. Vi har nå nådd vårt mål på 50 medlemmer i løpet av 2014!


For å markedsføre klubben er det startet facebook side og en hjemmeside er under arbeid, det har vært trykket løpesedler som har blitt delt ut og Glåmdalen har hatt flere oppslag, blant annet et stort oppslag om skøytekarnevalet i februar.

4 av jentene har danset for opptil 1300 tilskuere før Kongsvinger Knights sine hjemmekamper.

I desember 2014 tok to av våre løpere Test 3 og er dermed klar for konkuranser!


En stor takk til vår første flotte trener Mia Maria Jahrmann og til Arnar Førsund for deres engasjement og stå-på vilje ved oppstart av Kongsvinger Kunstløpsklubb.


Vedtekter.

Kongsvinger kunstløp følger Norsk skøyteforbunds vedtekter. I tillegg vil klubben ha noen treningsregler:


Møt opp i god tid til trening

Gi beskjed hvis du ikke kan komme

Det er påbudt med hodebeskyttelse frem til test 2 er bestått

Ta vare på utstyret og se til at det er i orden, fra aspirantnivå stilles større krav til skøytene som kjøpes i spesialbutikker/på nett.

Respekter treneren


Foreldre kan følge med fra tribunen, skøyteskolen har egen «snørrtørker».

Første time er gratis, medlemskontingent og treningsavgift skal være innbetalt senest 3 uker etter første trening.