Konkurranseklasser

Kongsvinger

Kunstløp

Stiftet 13.02.2014
MESTRINGSGLEDE PÅ ISEN


Konkurranseklasser


Fullstendige krav til klassene kan leses i kommunikasjonsbrev 81 om Øvelsesutvalget for sesongen 2012-2013 på NSF sine sider HER. Det kommer også en skøytehåndbok hver august hvor alle regler, testkrav og annen nyttig kunstløpinformasjon er samlet. Her har du også oversikt over alle stevner gjennom sesongen og kontakt informasjon til klubber. Boka koster kr 50,- og du kan henvende deg til Sportsutvalget om du er interessert. OPPVISNING

Løper som har tatt test 3 som aspirant har mulighet til å kunne gå oppvisning til og med det året de fyller 10 år. For å delta i konkurranse utenfor egen klubb anbefaler NSF at løperen i tillegg behersker 4 ulike enkle hopp og behersker kork og/eller parallell (4 omdreininger). Løperen får ingen poeng for sine elementer, men blir kun vurdert på en skala fra "godkjent" til "svært bra". Programmet er et friløp på maks 2:30 min.


 CUBS

Cubs er den første konkurranse klassen som får poeng og bedømmelse av dommere i en konkurranse. Løper som har tatt test 3 som aspirant har mulighet til å kunne gå i Cubs fra og med det året de fyller 11 år. For å delta i konkurranse utenfor egen klubb anbefaler NSF at løperen i tillegg behersker 4 ulike enkle hopp og behersker kork og/eller parallell (4 omdreininger). Programmet er et friløp på maks 2:30 min.

 

 SPRINGS

For å kunne gå over i klassen Springs må løperen vise i sitt program minimum enkel Axel, en piruettkombinasjon med fotombytte og enten en bøyepiruett eller hoppepiruett i tillegg til de samme kravene som i Cubs klassen. Programmet er et friløp på 2:30 min +/- 10 sekunder.


DEBS

Denne klassen er den laveste konkurranseklassen hvor løperen debuterer som kunstløper slik sporten praktiseres for voksne, med både kortprogram og friprogram. Konkurransen går over to dager, hvor kortprogrammet gås den første dagen og friprogrammet dagen etter. For å kunne stille i klassen må løperen vise i tillegg til minimum enkel Axel, et dobbelt hopp og et dobbelt hopp i kombinasjon med annet hopp. Løperen må også vise en hoppepiruett og kombinasjonspiruett med høyere vanskelighetsgrad enn i Springs og vanskelighetsgraden på trinn og vendinger forventes høyere. Klassen er representert i Landsmesterkapet. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:30 min. Friløpet skal være på 3:00 min +/- 10 sekunder for jenter og 3:30 min +/- 10 sekunder for gutter.


BASIC

For å kunne konkurrere i denne klassen må løperen ha deltatt minst en sesong i cubs og en sesong i springs. Klassen har ingen øvre aldersgrense og kravet for å delta er minimum enkel Axel og løperen må vise en hoppepiruett eller piruett med hoppeinngang i tillegg noe høyere krav til kombinasjonspiruett med fotbytte. Gutter og jenter kan stille i samme klasse. Programmet er et friløp på 3:00 min +/- 10 sekunder.


NOVICE

Denne klassen er for viderekomne i kunstløp og kravene til elementene øker i vanskelighetsgrad i forhold til klassen Debs. Klassen er representert i Landsmesterskapet. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:30 min. Friløpet skal være på 3:00 min +/- 10 sekunder for jenter og 3:30 min +/- 10 sekunder for gutter.


JUNIOR

For å kunne konkurrere i denne klassen må løperen ikke ha fylt 19 år og vise minimum dobbel Aksel og et kombinasjonshopp med minimum dobbel + dobbel variasjon. I tillegg må løperen vise piruettkombinasjon med alle tre basic posisjonene (kork-, parallell-, ståpiruett) og maks et fotbytte. Løperen blir dømt med faktorverdier lik som hos senior. Det kåres Norgesmester for gutter og jenter hver for seg i klassen hvert år. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:50 min. Friløpet skal være på 3:30 min +/- 10 sekunder for jenter og 4:00 min +/- 10 sekunder for gutter.


 SENIOR

Denne klassen er voksenklassen i kunstløp og er klassen løperen stiller i det året man fyller 19 år (før 1.juli). Kravene er som i internasjonale klasser og løperen må minimum vise dobbel Axel og minimum et solo trippelhopp og et annet trippelhopp i kombinasjon. Kravene til trinn, vendinger og piruetter er høyere enn i junior og det kreves flere elementer i både kortprogrammet og friløpet. Det kåres Norgesmester for både gutter og jenter og mesteren får ofte representere Norge i en internasjonalt konkurranse. Kortprogrammet skal vise faste elementer og være på maks 2:50 min. Friløpet skal være på 4:00 min +/- 10 sekunder for jenter og 4:30 min +/- 10 sekunder for gutter.